2024-06-16 - Sonntagszeitung

Sonntagszeitung June 2024 - Daniela Ryf

2024-05-29 - NZZ

NZZ May 2024 - Daniela Ryf

2024-05-18 - Solothurner Zeitung

Solothurner Zeitung May 2024 - Daniela Ryf

2024-03-15 - Fit for Sports

Mein Körper May 2024 - Daniela Ryf

2024-02-01 - Blick

Blick February 2024 - Daniela Ryf

2023-12-05 - St. Galler Tagblatt

St. Galler Tagblatt - Daniela Ryf